Wat is DCD?

DCD is een afkorting en staat voor Developmental Coordination Disorder of coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Dit is een Engels woord en wil zeggen dat je problemen hebt met het aanleren van zaken die te maken hebben met bewegen. Kinderen met DCD hebben het moeilijk om nieuwe taken aan te leren. De bewegingen zijn niet zo mooi en vloeiend. Kinderen met DCD hebben de neiging om meer te vallen, te struikelen of ergens tegenaan te botsen. Ze zijn als het ware ‘onhandig’.

Heel belangrijk om te weten is dat DCD niets te maken heeft met intelligentie. DCD betekent helemaal niet dat je dom bent.

Wat zijn typische zaken die moeilijk kunnen zijn?

  • Tekenen, kleuren, knippen… lukken niet zo goed
  • Je kan het lastig vinden om je boterhammen zelf te smeren en in je brooddoos te stoppen, je vlees te snijden en netjes te eten met mes en vork
  • Aan- en uitkleden duurt lang, gebeurt wat slordig
  • Springen, huppelen, rennen, fietsen, zwemmen… gaan niet zo vlot of het duurt erg lang voor je dit onder de knie had
  • Balspelen zijn niet zo eenvoudig
  • Evenwicht, b.v. op één been staan om je kousen uit te doen lukt niet, meestal ga je zitten op de grond
  • Turnen op school is niet gemakkelijk, denk maar aan een koprol of handenstand maken
  • Leren schrijven vraagt veel inspanning, eens je kan schrijven blijft het echter moeilijk om snel én leesbaar te schrijven.
  • Je krijgt vaak de opmerking dat je traag bent
  • Je morst gemakkelijk aan tafel, tijdens het eten of bij het uitgieten van b.v. melk in de beker

Welke problemen zie je nog bij DCD?

Zoals je hierboven reeds gelezen hebt, heeft DCD vooral te maken met problemen bij bewegingen of handelingen. Echter ook andere zaken komen vaak voor als je DCD hebt. Zo kan het zijn dat je meer moeite hebt om je langdurig te concentreren of om je aandacht goed bij een taak te houden. Je moet namelijk weten dat het voor jou heel wat meer inspanning én ook concentratie vraagt om bijvoorbeeld een oefening te maken waarbij je veel moet schrijven. Je moet over alles veel meer nadenken. Het is dan ook heel logisch dat je je op het eind van de dag minder goed kan concentreren of erg moe bent.

Deze bewegingsproblemen maken het ook moeilijker om aan te sluiten bij een sportclub of jeugdbeweging. Misschien heb je dit al geprobeerd en merk je na een tijdje dat je bij spelletjes of in een wedstrijd vaak als laatste gekozen wordt of niet mag meedoen…

Sommige kinderen met DCD hebben het heel lastig om zich goed te voelen in een sportclub of jeugdbeweging, maar dit is zeker niet het geval bij iedereen!

Belangrijk is ook om te weten dat –als je DCD hebt- er ook een redelijke kans bestaat dat je nog een andere problematiek hebt, zoals ADHD, leerstoornis (lees-, spellings- of rekenstoornis) of ASS (autismespectrumstoornis).

Zijn er nog kinderen met DCD?

Onderzoek heeft aangetoond dat DCD voorkomt bij 5 à 6% van de schoolgaande kinderen. Dit wil eigenlijk zeggen dat je mag verwachten dat in bijna elke klas een kindje met DCD zit. DCD komt dus veel voor, maar is niet zo bekend.